‘สุวัจน์’ ชวน ‘เดิน-วิ่ง 100 ปี ราชภัฏโคราช’ ส่งเสริมท่องเที่ยว เศรษฐกิจนครราชสีมา

การศึกษา.jpg2

โดยมี ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี, ผศ.ดร.สุดาใจ โล่งนิชชัย ที่ปรึกษาอธิการบดี นายมนตรี จงวิเศษ

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมทีมคณะบริหารส.ท, ส.จ.พรรคชาติพัฒนากล้า ร่วมกับคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นายสุวัจน์กล่าวว่า ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีอายุครบ 100 ปี ตั้งแต่สมัยเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูแล้วมาเป็นสถาบันแล้วก็มาเป็นมหาวิทยาลัย ภารกิจหลักของมหาลัยวิทยาราชภัฏคือการที่จะมีส่วนร่วมสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นนอกเหนือจากงานทางด้านวิชาการแล้ว คิดว่า 100 ปีที่ผ่านมานั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์กับพี่น้องประชาชนชาว จ.นครราชสีมา ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา จ.นครราชสีมา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม จนกระทั่งเป็นจังหวัดที่ถือว่ามีพื้นฐาน มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี

ในโอกาสครบรอบ 100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “NRRU 100th Anniversary RUN 2023” ถือว่าเป็นการ kick off ของโปรแกรมของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เป็นการขับเคลื่อนโคราชเมืองกีฬา ด้วยการเชิญชวนประชาชนทั่วไป ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มาออกกาลังกายด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อ สุขภาพ

2.เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา เช่น วัดพระนารายณ์ ศาลหลักเมือง อนุสาวรีย์ย่าโม วัดพายัพ เป็นต้น โดยกำหนดให้นักวิ่งวิ่งผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ

3.เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเมืองโคราชทั้งในส่วนของการคมนาคมขนส่ง โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานเดิน-วิ่ง ‘NRRU 100th Anniversary RUN 2023’ ในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะประกาศให้ประชาคมรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยในการทำงานที่เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งศตวรรษ และเชิญชวนให้ประชาคมมาร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” นายกสภากล่าว และย้ำว่า ภารกิจต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจะมีต่อไปจะต้องสอดคล้องกับพื้นฐานของโครงการในการพัฒนา จ.นครราชสีมา เช่น พื้นฐานของ จ.นครราชสีมา ต่อไปนั้น จะต้องเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างแน่นอน เพราะโคราชมีโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐ มีรถไฟความเร็วสูง มีมอเตอร์เวย์

การศึกษา.jpg2

“ต่อไปคนจะมาโคราชก็ไม่ใช่ 4 ชั่วโมงแล้ว อาจจะเหลือชั่วโมงกว่า ถ้ารถไฟความเร็วสูงเสร็จ ความเร็วสูงก็คือวิ่งประมาณร้อยกว่ากิโลต่อชั่วโมง ก็อาจจะเหลือแค่ชั่วโมงสิบนาที ฉะนั้น ต่อไปนักลงทุน นักท่องเที่ยวจะมาโคราชมากขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏก็มองแล้วว่าต่อไปเอาเรื่องท่องเที่ยวเป็นแกนหลัก ในเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคม อย่างตอนนี้ที่ราชภัฏได้ทํามาตลอดก็คือโครงการของอุทยานธรณีโลก

“นครราชสีมาได้รับการพิจารณาการประเมินเป็น UNESCO Global Geopark ของที่ประชุมสมาชิกสภาจีโอพาร์กโลก ณ สตูลยูเนสโกโกลบอลจีโอพาร์ก โดย UNESCO จะประกาศผลการรับรองอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2566 ก็จะเป็นเป็นข่าวใหญ่ ข่าวดีของประเทศไทย

“และนี่คืออีกบทบาทหนึ่งของมหาลัยราชภัฏในการที่จะเข้าไปบริหารอุทยานธรณีโลกโดยเชื่อมโยงกับมรดกโลกที่เขาใหญ่ เชื่อมโยงกับแหล่งสงวนชีวมณฑลที่สะแกราช ก็เหมือนเป็นยูเนสโก รูตติง ทางด้านการท่องเที่ยว ฉะนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะพัฒนาอะไรต่อไป นอกเหนือจากงานทางด้านวิชาการแล้ว เราก็จะดูจุดแข็งของเมืองนครราชสีมาด้วยว่าในการเติบโตต่อไปมหาวิทยาลัยจะมีส่วนอะไรในการที่จะตอบสนองพื้นฐานในอนาคตต่อไป” นายสุวัจน์ระบุ

ผศ.ดร.อดิศรกล่าวว่า ประเด็นที่จะพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเบื้องต้นคือ 1.การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เราปรับโฉมใหม่ มีการทบทวนและสร้างต้นแบบแต่ละพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องมีนวัตกรรมลงพื้นที่ จึงจะถือได้ว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2.เรื่องของทริปเปิลคราวน์ (Triple Crown) เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยจะร่วมมือกับจังหวัดกับ ททท. กับภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําเรื่องนี้ ซึ่งตอนนี้เราจัดงบประมาณลงพื้นที่ที่อำเภอขามทะเลสอ 10 ล้านบาท ฉะนั้น เรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องหลักของมหาวิทยาลัยที่จะพลิกโฉม

อธิการบดีกล่าวว่า ส่วนเรื่องการเรียนการสอนตอนนี้เราพลิกรูปแบบใหม่ว่า กลุ่มเป้าหมายในการเรียนการสอน ที่จะรับมาเป็นนักศึกษาไม่ใช่เฉพาะเด็ก ม.6 แต่จะเป็นประชาชนทั่วไปจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไลฟ์ long learning ยูนิเวอร์ซิตี้ หรือรูปแบบหลักสูตรจะเปลี่ยนใหม่ พลิกโฉมใหม่ ตอนนี้ทําไปหลายหลักสูตรแล้ว

“จะพลิกโฉมเรื่องของการปฏิรูปการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้เด็กมีงานทําในระหว่างเรียน ที่เรียกว่าโครงการสหกิจ ซึ่งจะซัพพอร์ตกันในเรื่องนี้ ฉะนั้น รูปแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ได้เน้นเฉพาะวิชาชีพทางด้านครู แต่ตอนนี้มีการเสริมในเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ล่าสุดเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ก็ได้รับความนิยมมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ได้เป็นแค่มหาวิทยาลัย เราจึงใช้สโลแกนว่า Beyond the University คือเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย” อธิการบดีกล่าว

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีกำหนดจัดงาน NRRU 100th Anniversary Run 2023 ขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2566 กิจกรรม ประกอบด้วย NRRU Fun run ระยะ 5 กิโลเมตร เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย ปล่อยตัวในเวลา 05.30 น., NRRU Mini marathon ระยะ 10 กิโลเมตร เส้นทางวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมา ปล่อยตัวในเวลา 05.00 น. และวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual run) พร้อมกันนี้ยังมีโล่รางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลพิเศษ ประเภทวิ่งแฟนซี ผู้ที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก NRRU 100th Anniversary Run 2023 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มกราคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage 100th NRRU RUN