เอเปคในความไม่แน่นอนของการเมืองโลก | บัณฑิต นิจถาวร

เอเปค เป็นเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ21 ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ แต่การประชุมคราวนี้มีความไม่แน่นอนสูงจากความขัดแย้งของประเทศหลักและปัญหาภูมิศาสตร์การเมือง

จนอาจทำให้ความร่วมมือระหว่างประเทศจากนี้ไปจะชะงักงันหรือไม่ไปต่อ เป็นความท้าทายที่ทุกประเทศที่เข้าประชุม ต้องลดความแตกต่างและร่วมกันทําให้เอเปคเป็นเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อไป นี่คือประเด็นที่จะเขียนวันนี้

เอเปค หรือ Asian-Pacific Economic Cooperation (APEC) จัดตั้งเมื่อปี 1989 เป็นเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก 21 ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจเป็นสมาชิก

และตั้งแต่ปี1993 ก็เป็นเวทีเดียวที่ผู้นำประเทศของ 21 ประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกจะเข้าร่วมประชุมกันทุกปีเพื่อผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

บทบาทสําคัญของเอเปคคือ สนับสนุนการเปิดประเทศ การค้าเสรี และเป็นเวทีนโยบายที่ขับเคลื่อนโลกาภิวัตน์ในเอเซียแปซิฟิก

จุดเด่นของเอเปคคือบทบาทภาคเอกชน 21 ประเทศที่ประชุมร่วมกันในเวทีนี้ขนานไปกับการประชุมของภาครัฐและผู้นำประเทศ ทําให้เอเปคเป็นเวทีความร่วมมือที่สามารถขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจได้ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

ข่าวเศรษฐกิจไทย2565 ล่าสุด

อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของ G20 ที่ได้เพิ่มสูงขึ้นในฐานะเวทีหารือของผู้นำยี่สิบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเรื่องเศรษฐกิจโลก รวมถึงการเติบโตกลุ่ม BRICS คือห้าประเทศใหญ่ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่

ทําให้บทบาทด้านนโยบายของ APEC ลดลง เปลี่ยนมาเป็นบทบาทสนับสนุนผ่านการกำหนดมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ (Standards Setting) เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

การประชุมที่กรุงเทพคราวนี้จะเป็นครั้งแรกหลังโควิด19 ที่ผู้นำ 21 ประเทศของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคจะพบกันและประชุมกันต่อหน้าต่อตา การคาดหวังจึงสูงที่จะเห็นผู้นำโลกหารือกันเพื่อขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังโควิด

อย่างไรก็ตาม ช่วงปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจและการเมืองโลกได้เปลี่ยนไปมากและเร็ว หลายอย่างได้เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม รวมถึงปัญหาที่เศรษฐกิจโลกต้องแก้ไขก็เปลี่ยนและมีหลายประเด็นเร่งด่วน

เนื้อหาที่จะประชุมกันที่ตั้งประเด็นไว้ล่วงหน้าอาจไม่ตรงหรือสอดคล้องกับความเป็นจริงในเศรษฐกิจการเมืองโลกขณะนี้

หนึ่ง เศรษฐกิจโลกขณะนี้มีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้า ทั้งจากดิสรัปชั่นของโควิด19 ผลจากสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซีย ปัญหาเงินเฟ้อ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ เป็นความเสี่ยงที่จะกระทบเศรษฐกิจทั่วโลกและต้องการความร่วมมือของประเทศต่างๆในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะประเทศระดับนําของโลก

สอง ความขัดแย้งระหว่างเศรษฐกิจอันดับหนึ่งและอันดับสองของโลกคือสหรัฐกับจีน นับวันจะทวีความรุนแรงและโจ่งแจ้งมากขึ้น ชี้ชัดเจนว่าเศรษฐกิจโลกได้เปลี่ยนไปแล้วและชี้ว่าบางประเทศมองประเด็นความมั่นคงสําคัญกว่าเศรษฐกิจ

เห็นได้จากสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น มาตรการการกีดกันทางการค้า การปิดกั้นการทําธุรกิจระหว่างประเทศ และการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการค้าโลกของประเทศหลักสิ่งเหล่านี้สวนทางกับสปิริตของเอเปคและ Theme หรือหัวข้อการประชุมคราวนี้ที่เน้นการเปิดประเทศ ความเป็นเสรี ความสมดุล และโอกาสทางเศรษฐกิจ

สาม ปัญหาภูมิศาสตร์การเมือง เช่น สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซีย ที่ทําให้โลกจะไม่เป็นโลกที่สงบอีกต่อไป สงครามสร้างดิสรัปชั่นต่อการผลิตพลังงานและอาหาร ทําให้โลกเกิดความขาดแคลนและต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่สูง กระทบความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก

ที่สำคัญมาตรการ Sanctions หรือการลงโทษทางการค้า การห้ามติดต่อธุรกิจ ห้ามทำธุรกรรมทางการเงิน เหล่านี้ล้วนขัดกับเป้าหมายของเอเปคที่สนับสนุนการค้าเสรีและความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลคือเศรษฐกิจโลกเริ่มมีการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายในแง่การค้า ไม่เป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิม

สี่ โลกาภิวัตน์ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกปัจจุบันการยอมรับได้ลดลงไปมาก ทั้งจากปัญหาความเหลื่อมล้ำที่โลกาภิวัตน์ได้มีส่วนทำให้ความเหลื่อมลํ้าเลวร้ายมากขั้น และความเสี่ยงต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจที่มาจากโลกาภิวัตน์

ทําให้ประเทศหลักอย่างจีนหันมาให้ความสําคัญกับการพึ่งตนเองและขับเคลื่อนการเติบโตด้วยปัจจัยภายในประเทศ ขณะที่สหรัฐก็สนับสนุนการย้ายห่วงโช่การผลิตกลับเข้าประเทศเพื่อลดการพึ่งพาและลดความเสี่ยง ยํ้าว่าโลกาภิวัตน์อาจหมดบทบาทและไม่ใช่ไอเดียหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอีกต่อไป

นี่คือภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองโลกที่ยากขึ้น คําถามคือในภาวะเศรษฐกิจการเมืองโลกที่เปลี่ยนไป เวทีความร่วมมือระหว่างประเทศแบบเอเปคยังจะ revlevant หรือมีพื้นที่อยู่หรือไม่

ดีไซน์ วิลเลจ เกษตร-นวมินทร์ จัดโชว์บอลลูนยักษ์ส่งความสุขท้ายปี

“ดีไซน์ วิลเลจ เกษตร-นวมินทร์” จัดใหญ่เทศกาลรื่นรมย์รับลมหนาว “Neighborgood Fair” ยกบอลลูนยักษ์มาจัด Balloon Lighting Show

สร้างสีสันบนถนนเกษตร-นวมินทร์ ระดมขบวน Food Truck ดนตรีสด ร่วมส่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บรรยากาศไฮซีซันนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เต็มไปด้วยสีสันและความคึกคักของบรรดาผู้ประกอบการเดินหน้าจัดงานอีเวนต์ กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย “ดีไซน์ วิลเลจ เกษตร-นวมินทร์” ศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ พื้นที่แห่งการพบปะสำหรับการแบ่งปันไอเดียสร้างสรรค์ไร้ขอบเขต พร้อมยกระดับความสุขด้วยกิจกรรม “Neighborgood Fair”

โดยยก “บอลลูนยักษ์” มาจัดโชว์ “Balloon Lighting Show” สร้างสีสันยามค่ำคืนบนถนนเกษตร-นวมินทร์ พร้อมขบวน Food Truck ให้บริการอาหารคาวหวาน ท่ามกลางดนตรีสด วันนี้ ถึง 20 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 12.00-21.00 น. บริเวณลานด้านหน้าโครงการ ดีไซน์ วิลเลจ เกษตร-นวมินทร์

ออกแบบบ้าน

ภายในงาน ลูกค้าสมารถร่วมสนุกถ่ายรูปแชะ แชร์ เช็กอิน กับ “บอลลูนยักษ์” และ “บับเบิ้ลเต้นท์” สุดน่ารัก พร้อมติด #Neighborgoodfair และ เปิด Public รับ “คูปองแทนเงินสด 100 บาท” สามารถใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การเปิดพื้นที่จัดงาน Neighborgood Fair ในครั้งนี้ของ “ดีไซน์ วิลเลจ เกษตร-นวมินทร์”  เป็นการตอกย้ำถึงจุดยืนในการเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ เพิ่มคุณค่า และยกระดับความสุขด้วยกิจกรรมที่ถูกคัดสรรมาให้ทุกชีวิตในย่านเกษตร-นวมินทร์

พร้อมทั้งเป็นพื้นที่แห่งการพบปะแห่งใหม่สำหรับการแบ่งปันไอเดียสร้างสรรค์อันไร้ขอบเขต สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตามคอนเซปต์ของโครงการ ทั้ง 3 ส่วน ประกอบด้วย

INSPIRING กระตุ้นไอเดียให้บรรเจิด ด้วยการนำเสนอความหลากหลายไลฟ์สไตล์ผ่านร้านค้า ดีไซน์ สิ่งของ ผู้คน และกิจกรรมหลากสไตล์ที่คัดสรรมาแล้ว เพื่อให้ทุกคนสนุกสนานกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบ และก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งบ้าน แต่งตัว รับประทานอาหาร อัพเดตเทรนด์เทคโนโลยี ไปจนถึงแนวคิดในการใช้ชีวิตและการทำงาน

UPLIFTING เพิ่มคุณค่าและความสุขให้ทุกชีวิตในย่านนี้ ด้วยกิจกรรมที่จะมอบความสุขในแต่ละวันอย่างไม่รู้จบ เสริมด้วยกิจกรรมและพื้นที่ที่จัดสรรเพื่อการเรียนรู้ เป็นการเติมเต็มความต้องการและเพิ่มความสุขให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้นในทุกๆ วัน

CONNECTING พื้นที่พบปะและจุดนัดพบแห่งใหม่ของเกษตร-นวมินทร์ เหมาะสำหรับทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต เพราะรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว ทั้งยังเดินทางสะดวก เข้าถึงง่าย แวะมาได้ทุกวันไม่เบื่อ และเชื่อมต่อกับชุมชนด้วยพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

พัทยา กรุ๊ป ลุยนิวเอสเคิร์ฟ ผนึกโกลบอลพาร์ทเนอร์ “ร่วมทุน-ควบรวมกิจการ”

กลุ่มบริษัทพัทยา หรือ พัทยา กรุ๊ป รับสัญญาณบวกเคลื่อนลงทุน 2 กลุ่มธุรกิจใหม่ “ร่วมทุน-ควบรวมกิจการ” ต่อยอดฐานธุรกิจหลักสร้าง “นิวเอสเคิร์ฟ” หนุนฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบิน ดันรายได้ปี 66 เติบโตกว่า 50%

นายทศพร อสุนีย์ ประธานบริหารกลุ่มบริษัทพัทยา กล่าวว่า ในปีนี้กลุ่มบริษัทพัทยา มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการเคลื่อนธุรกิจก้าวสำคัญสู่ปีที่ 9 สอดรับกระแสโลกการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โดยได้งาน “Pattaya Group Next to Beyond” เพื่อประกาศถึงความเข้มแข็งของกลุ่มบริษัทพัทยา รวมถึงการปรับตัวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤติในอนาคต

ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทพัทยา ก้าวผ่านสถานการณ์ที่เครื่องบินจอดสนิทพร้อมกันทั่วโลก จากวิกฤติโควิด-19 สะเทือนธุรกิจทั่วโลก การก้าวข้ามอุปสรรคครั้งใหญ่นี้มาได้ มีปัจจัยสำคัญ นั่นคือ “บุคลากร” ทุกคนซึ่งเป็นกำลังหลักของบริษัท

ตัวอย่างธุรกิจ

“สร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มบริษัทพัทยา กล้าที่จะก้าวต่อไปในระดับสากล พร้อมร่วมมือกับ Global Partner แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อเติบโตและพัฒนาต่อไป เรามีบันได 4 ขั้น เป็นหลักการบริหาร ตั้งแต่การเริ่มต้นดำเนินธุรกิจให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี รักษามาตรฐาน พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ ซึ่งทุกบริษัทภายในกลุ่มพัทยาใช้คอนเซปต์เดียวกันทั้งหมด”

ในปี 2566 พัทยากรุ๊ป ตั้งเป้าหมายรายได้โต 50% จากแผนขับเคลื่อนการลงทุนธุรกิจใหม่ที่เสริมศักยภาพการเติบโต ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหลายโครงการ ที่จะเพิ่มเติมอีก 3-5 บริษัท

“กลยุทธ์เชิงรุกของพัทยากรุ๊ปครั้งนี้ ป็นการต่อยอดจากรากฐานธุรกิจหลักที่มั่นคง นอกจากจะช่วยสร้างนิวเอสเคิร์ฟ (New S-Curve) แล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนและการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินเติบโตไปอีกขั้น”

โดยการลงทุนมุ่ง 2 กลุ่มธุรกิจใหม่ผ่านการ ร่วมทุน (Joint Venture) และ การควบรวมกิจการ (M&A)  จากเป้าหมายการเติบโตเกินกว่า 50% ในปีหน้าจะเป็นแรงส่งรายได้ทะยานต่อเนื่อง ตั้งเป้าหมายปี 2568  คาดการณ์สัดส่วนกำไรของ พัทยากรุ๊ป จาก ธุรกิจการบินไม่ต่ำกว่า 30% ธุรกิจขนส่งภายในและต่างประเทศกว่า 40% ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม 20% และ ธุรกิจนิวเอสเคิร์ฟ อีก 10% นับเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของกลุ่มบริษัทพัทยา

ทั้งนี้  “กลุ่มบริษัทพัทยา” เริ่มต้นในปี 2558 จากการเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจในส่วนของภาคพื้นในท่าอากาศยาน (Ground Handling Service Provider) ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ภายใต้ชื่อ บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด การดำเนินธุรกิจเติบโตต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และในระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลา 8 ปี  บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ได้ทำการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการปรับรูปแบบธุรกิจให้ทันสมัยมาโดยตลอด ซึ่ง Partner ล่าสุดคือบริษัท Aron Flying Ship KOREA โดยผู้บริหาร Aron Mr.Hyun Wook CHO, ARON, Chief Executive Officer ได้มีการลงนามร่วมธุรกิจกับ “กลุ่มบริษัทพัทยา” ในธุรกิจ Wing-In-Ground Effect แห่งแรกของโลก ซึ่ง ARON M-Series มีความสามารถในการบินด้วย Ground Effect ที่สามารถประหยัดเชื้อเพลิงและมีความคล่องตัวมากขึ้นและสามารถปฎิบัติงานได้ในพื้นที่จำกัด และในสภาพอากาศที่รุนแรง เพิ่มความปลอดภัยในการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง

บริษัท ARON FLYING SHIP LTD.และ “กลุ่มบริษัทพัทยา” มีความมั่นใจในการที่ทางบริษัทจะสามารถนำอากาศยาน ARON M80 และเทคโนโลยีจากทางบริษัท ARON FLYING SHIP LTD เพื่อสนับสนุนปฎิบัติการช่วยเหลือสาธารณะภัยและกู้ภัยทางทะเล ว่าจะสามารถทำประโยชน์ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นในและเพิ่มความปลอดภัย เพื่อทดแทนให้กับอากาศยานที่เคยให้บริการและจะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต ตามนโยบายของประเทศ ที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศต่อไป

โรนัลโด้ทิ้งระเบิดใส่แมนยู จัดหนักเทนฮากลามถึงสโมสร

คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ให้สัมภาษณ์หลายประเด็น อย่างเช่นการบอกว่ากำลังรู้สึกเหมือนโดน แมนฯ ยูไนเต็ด หักหลัง ไปจนถึงการตำหนิ เอริค เทน ฮาก และการบอกว่า “ปีศาจแดง” ไม่มีพัฒนาการเลยในช่วงที่ผ่านมา

คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ดาวเตะชาวโปรตุกีสของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นกับ เพียร์ส มอร์แกน นักข่าวคนดัง อย่างเช่นการบอกว่าสโมสรเหมือนกับพยายามบีบให้ตนต้องบอกลาทีมจนทำให้ตนรู้สึกราวกับว่าโดนหักหลัง

โรนัลโด้ ตกเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา จากการที่มีข่าวลือว่าเขาอยากย้ายทีมจนถึงขั้นแจ้งเรื่องนั้นกับทางต้นสังกัด และให้ จอร์จ เมนเดส ไปตระเวนคุยกับหลายๆ สโมสรทั่วทวีปยุโรป ไปจนถึงการที่เขาเคยมีปัญหากับ เอริค เทน ฮาก ผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยการไม่ยอมลงสนามในเกมกับ สเปอร์ส จนทำให้เขาถูกตัดชื่ออกจากทีมในนัดต่อมา

หลังโดน มอร์แกน ถามว่าสโมสรพยายามที่จะบีบให้เขาต้องออกจากทีมหรือไม่นั้น โรนัลโด้ ก็ตอบว่า “ใช่ และไม่ได้มีแค่โค้ช ( เทน ฮาก) เพียงคนเดียวด้วยที่ทำอย่างนั้น แต่ยังมีอีก 2 หรือ 3 คน พวกเขาเป็นคนภายในสโมสรนี่แหละ”

ข่าวฟุตบอลวันนี้ เรตติ้ง

เมื่อถูกถามเพิ่มว่าผู้บริหารระดับสูงของสโมสรพยายามที่จะกำจัดเขาหรือไม่นั้น โรนัลโด้ ก็เสริมว่า “ผมไม่สนใจหรอก ทุกคนควรได้รู้ความจริง ใช่ ผมรู้สึกเหมือนกับว่าโดนหักหลัง และผมคิดว่าบางคนไม่อยากให้ผมอยู่ที่นี่ มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ปีนี้หรอกนะ ปีก่อนก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน”

เจ้าของรางวัล บัลลง ดอร์ 5 สมัย บอกด้วยว่าตนไม่ให้ความเคารพ เทน ฮาก แม้แต่นิดเดียว “ผมไม่ให้ความเคารพเขา เพราะเขาไม่ได้ให้ความเคารพกับผม ถ้าคุณไม่ให้ความเคารพผมแล้วน่ะผมก็จะไม่มีวันเคารพคุณเหมือนกัน”

โรนัลโด้ เสริมว่าไม่ประทับใจกับการที่ แมนฯ ยูไนเต็ด เคยเอา ราล์ฟ รังนิค เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวเมื่อฤดูกาลก่อน เพราะมองว่าอีกฝ่ายไม่เหมาะกับตำแหน่งนั้น “ผมไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่นับตั้งแต่ที่ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน บอกลาทีมไปแล้วน่ะ ผมก็ไม่เห็นถึงพัฒนาการของสโมสรเลย ความพัฒนาของพวกเขาเท่ากับ 0”

“ยกตัวอย่างเช่น ทำไมหลังจากปลด โอเล่ (กุนนาร์ โซลชา) แล้วน่ะ สโมสรระดับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถึงซื้อ ถึงเอา ราล์ฟ รังนิค เข้ามาคุมทีม มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเข้าใจได้เลย เขาไม่ใช่โค้ชด้วยซ้ำ สโมสรระดับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เอาผู้อำนวยการกีฬามาคุมทีมเนี่ยนะ มันไม่ได้มีแค่ผมหรอกที่แปลกใจในเรื่องนั้น ทุกคนทั่วโลกก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกัน”

ขณะเดียวกัน โรนัลโด้ ก็บอกว่ามันทำให้ตนตกใจมากๆ ที่ตลอดช่วงที่ผ่านมา แมนฯ ยูไนเต็ด ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆ เพื่อทำให้ทีมมีพัฒนาการที่ดีเลย “มันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย ซึ่งถือว่าน่าแปลกใจพอตัว ไม่แม้แต่สระว่ายน้ำ, อ่างจากุซซี่, โรงยิม, เทคโนโลยี, ห้องครัว, เชฟ ซึ่งที่จริงแล้วผมชอบพวกเขานะ”

“พวกเขาหยุดอยู่กับที่ซึ่งทำให้ผมแปลกใจมากๆ ผมเคยคิดว่าผมจะได้เห็นหลายอย่างที่ต่างออกไป อย่างเช่นเรื่องเทคโนโลยีหรือสิ่งก่อสร้างตามที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ แต่น่าเสียดายที่เราได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ผมเคยเห็นในตอนที่ผมอายุ 20, 21, 23 ปี ซึ่งมันทำให้ผมแปลกใจมากๆ”

“ผมคิดว่าแฟนๆ ควรได้รู้ความจริง ผมอยากให้สโมสรได้เจอกับเรื่องดีๆ นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมย้ายกลับมาอยู่กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แต่สิ่งที่อยู่ภายในสโมสรมันไม่ได้ช่วยให้เราขึ้นไปอยู่ในระดับสูงแบบเดียวกับ ซิตี้, ลิเวอร์พูล หรือแม้กระทั่ง อาร์เซน่อล ในตอนนี้ได้ ในความคิดของผมนั้นสโมสรในระดับนี้ควรจะขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุด แต่น่าเศร้าที่พวกเขาไม่ได้อยู่ในจุดนั้น

โรนัลโด้ ยังพูดเชิงเหน็บแนม เวย์น รูนี่ย์ อดีตเพื่อนร่วมทีม แมนฯ ยูไนเต็ด ด้วย หลังจาก รูนี่ย์ ตำหนิเขาว่าทำตัวไม่เหมาะสมในช่วงที่ผ่านมา “ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงตำหนิผมหนักขนาดนี้ บางทีอาจจะเป็นเพราะเขาเลิกเล่นไปแล้ว ส่วนผมยังเล่นในระดับสูงอยู่ล่ะมั้ง ผมจะไม่บอกหรอกนะว่าผมหล่อกว่าเขา แม้ว่ามันจะเป็นความจริงก็ตาม”

โรนัลโด้ เสริมว่าที่จริงแล้วตนรัก แมนฯ ยูไนเต็ด และแฟนบอลของทีมอยู่เสมอ “ก็เหมือนกับที่ ปิกัสโซ่ เคยพูดเอาไว้ คุณต้องทำลายบางอย่างเพื่อที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่ (ที่จริง ปิกัสโซ่ พูดว่า -ทุกๆ การสร้างถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำลายล้าง-) และถ้าพวกเขาอยากเริ่มมันที่ตัวผมแล้วล่ะก็ สำหรับผมแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาเลย ผมรัก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ผมรักแฟนๆ พวกเขาอยู่เคียงข้างผมอยู่เสมอ แต่ถ้าพวกเขาอยากทำบางอย่างที่ต่างออกไปพวกเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง”

โรนัลโด้ อ้างด้วยว่า เฟอร์กูสัน ก็คิดแบบเดียวกับตน “เขารู้ดีกว่าใครทั้งนั้นว่าตอนนี้สโมสรไม่ได้อยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็น เขารู้ดี ทุกคนก็รู้ดี มันก็แค่มีหลายคนที่มองไม่เห็นถึงเรื่องนั้นเพราะพวกเขาไม่อยากมองเห็นมันก็เท่านั้น พวกเขากำลังทำตัวเป็นคนตาบอด”

เว็บพนันบอล ดีที่สุดpantip

เว็บพนันบอล ดีที่สุดpantip สร้างมาตรฐานการลงทุนคุณภาพเพื่อมอบโอกาสทางการเงินที่น่าสนใจให้คุณ

ช่องทางการเล่นพนันฟุตบอลอาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในวันนี้และ เว็บพนันบอล ดีที่สุดpantip คือที่สุดของช่องทางการเล่นพนันที่ได้รับการยอมรับวันนี้เว็บไซต์ พนันออนไลน์ ที่การันตีจากหลายๆคนที่เคยเข้ามาสัมผัสจริงพร้อมที่จะมอบโอกาสทางการเงินที่ดีและคุ้มค่าให้กับคุณได้ผ่านช่องทางง่ายๆที่คุณเข้าถึงได้และอุปกรณ์ส่วนตัว เป็นเว็บไซต์ พนันออนไลน์ ที่ได้รับการยอมรับมาจากผู้คนหลากหลายที่เคยเข้ามาสัมผัสรับการบริการจริงไม่เพียงเท่านั้นยังพัฒนาการบริการทางด้านการเงินให้คุณได้รับความคุ้มค่าความสะดวกปลอดภัยและครบถ้วน

เว็บพนันบอล-ดีที่สุดpantip

เว็บพนันบอล ดีที่สุดpantip เปิดโอกาสให้เกิดช่องทางดีๆให้คุณมีผลตอบแทนที่คุ้มค่า 

ในช่วงเวลาที่ผู้คนจำนวนมากกำลังประสบกับปัญหาทางด้านการเงินที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โรคระบาดรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลโดยตรงทำให้ธุรกิจหลายอย่างไม่สามารถเดินต่อไปได้และทำให้ผู้คนต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนหาเพื่อนเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้จ่ายและวันนี้ เว็บพนันบอล ดีที่สุดpantip ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญและนำเอาความรวดเร็วของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาพัฒนาให้เกิดการเข้าถึงการร่วมสนุกได้ง่ายๆก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่น่าสนใจหลายคนกำลังเสาะหาช่องทางการเล่นพนันฟุตบอลที่จะมอบความคุ้มค่าและความปลอดภัยให้กับตนเองได้มากที่สุดและช่องทางของโลกสังคมออนไลน์ที่มีห้องการพูดคุยมากมายก็เป็นอีกหนึ่งในการนำเสนอการแสดงความคิดเห็นและส่งข้อความไปถึงกันของผู้คนมากมายที่เคยเข้ามาสัมผัสรับการบริการกลับ แทงบอลออนไลน์ PANTIP ให้ไปเข้ามาร่วมลงทุนกับเว็บไซต์ดีๆที่มีคุณภาพและสร้างความประทับใจทั้งในเรื่องของการเข้าถึงง่ายกว่าสะดวกกว่าการมอบผลกำไรให้ได้อย่างมากมายในลักษณะของการแจกโปรโมชั่นโบนัสเครดิตมากมาย

เว็บแทงบอลออนไลน์-มือถือ

เว็บพนันบอลมีให้เลือกมากมายในยุคปัจจุบันที่คุณสามารถเลือกหาเลือกสร้างโอกาสทางการเงินที่ดีที่สุด

วันนี้ เว็บพนันบอล ดีที่สุดpantip ได้เข้ามาสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนให้กับผู้คนได้เป็นอย่างดีกับเว็บไซต์คุณภาพสูงที่เป็นเว็บไซต์ถูกกฎหมายมีการควบคุมดูแลและรักษามาตรฐานการบริการได้อย่างน่าสนใจรวมทั้งยังเป็นโอกาสหนึ่งที่จะทำให้ผู้คนได้เข้ามาทำรายได้ทำกำไรให้กับตนเองในยุคเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่เปิดโอกาสดีๆให้กับตัวคุณเองได้แล้ววันนี้กับช่องทางคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ เว็บแทงบอลออนไลน์ มือถือ ที่หลายๆคนการันตรีในเรื่องของมาตรฐานการบริการเว็บไซต์นี้พร้อมที่จะสร้างโอกาสทางการเงินดีๆที่จะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนให้กับคนได้เป็นอย่างมากเว็บไซต์ พนันบอล มีให้เลือกมากมายในยุคปัจจุบันที่คุณสามารถเลือกหาเลือกสร้างโอกาสทางการเงินที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองได้วันนี้ เว็บ บอลดีที่สุด ที่พร้อมมอบผลตอบแทนให้ได้มากที่สุดมีค่าน้ำค่าบริการต่ำที่สุดและจะทำให้เกิดโอกาสทางการเงินที่คุ้มค่าน่าสนใจได้ง่ายๆผ่านช่องทางการเล่นส่วนตัวที่หลายคนยอมรับ

แหล่งที่มา : kingballbet.com