‘สุวัจน์’ ชวน ‘เดิน-วิ่ง 100 ปี ราชภัฏโคราช’ ส่งเสริมท่องเที่ยว เศรษฐกิจนครราชสีมา

โดยมี ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี, ผศ.ดร.สุดาใจ โล่งนิชชัย ที่ปรึกษาอธิการบดี นายมนตรี จงวิเศษ

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมทีมคณะบริหารส.ท, ส.จ.พรรคชาติพัฒนากล้า ร่วมกับคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นายสุวัจน์กล่าวว่า ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีอายุครบ 100 ปี ตั้งแต่สมัยเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูแล้วมาเป็นสถาบันแล้วก็มาเป็นมหาวิทยาลัย ภารกิจหลักของมหาลัยวิทยาราชภัฏคือการที่จะมีส่วนร่วมสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นนอกเหนือจากงานทางด้านวิชาการแล้ว คิดว่า 100 ปีที่ผ่านมานั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์กับพี่น้องประชาชนชาว จ.นครราชสีมา ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา จ.นครราชสีมา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม จนกระทั่งเป็นจังหวัดที่ถือว่ามีพื้นฐาน มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี

ในโอกาสครบรอบ 100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “NRRU 100th Anniversary RUN 2023” ถือว่าเป็นการ kick off ของโปรแกรมของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เป็นการขับเคลื่อนโคราชเมืองกีฬา ด้วยการเชิญชวนประชาชนทั่วไป ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มาออกกาลังกายด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อ สุขภาพ

2.เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา เช่น วัดพระนารายณ์ ศาลหลักเมือง อนุสาวรีย์ย่าโม วัดพายัพ เป็นต้น โดยกำหนดให้นักวิ่งวิ่งผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ

3.เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเมืองโคราชทั้งในส่วนของการคมนาคมขนส่ง โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานเดิน-วิ่ง ‘NRRU 100th Anniversary RUN 2023’ ในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะประกาศให้ประชาคมรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยในการทำงานที่เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งศตวรรษ และเชิญชวนให้ประชาคมมาร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” นายกสภากล่าว และย้ำว่า ภารกิจต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจะมีต่อไปจะต้องสอดคล้องกับพื้นฐานของโครงการในการพัฒนา จ.นครราชสีมา เช่น พื้นฐานของ จ.นครราชสีมา ต่อไปนั้น จะต้องเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างแน่นอน เพราะโคราชมีโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐ มีรถไฟความเร็วสูง มีมอเตอร์เวย์

การศึกษา.jpg2

“ต่อไปคนจะมาโคราชก็ไม่ใช่ 4 ชั่วโมงแล้ว อาจจะเหลือชั่วโมงกว่า ถ้ารถไฟความเร็วสูงเสร็จ ความเร็วสูงก็คือวิ่งประมาณร้อยกว่ากิโลต่อชั่วโมง ก็อาจจะเหลือแค่ชั่วโมงสิบนาที ฉะนั้น ต่อไปนักลงทุน นักท่องเที่ยวจะมาโคราชมากขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏก็มองแล้วว่าต่อไปเอาเรื่องท่องเที่ยวเป็นแกนหลัก ในเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคม อย่างตอนนี้ที่ราชภัฏได้ทํามาตลอดก็คือโครงการของอุทยานธรณีโลก

“นครราชสีมาได้รับการพิจารณาการประเมินเป็น UNESCO Global Geopark ของที่ประชุมสมาชิกสภาจีโอพาร์กโลก ณ สตูลยูเนสโกโกลบอลจีโอพาร์ก โดย UNESCO จะประกาศผลการรับรองอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2566 ก็จะเป็นเป็นข่าวใหญ่ ข่าวดีของประเทศไทย

“และนี่คืออีกบทบาทหนึ่งของมหาลัยราชภัฏในการที่จะเข้าไปบริหารอุทยานธรณีโลกโดยเชื่อมโยงกับมรดกโลกที่เขาใหญ่ เชื่อมโยงกับแหล่งสงวนชีวมณฑลที่สะแกราช ก็เหมือนเป็นยูเนสโก รูตติง ทางด้านการท่องเที่ยว ฉะนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะพัฒนาอะไรต่อไป นอกเหนือจากงานทางด้านวิชาการแล้ว เราก็จะดูจุดแข็งของเมืองนครราชสีมาด้วยว่าในการเติบโตต่อไปมหาวิทยาลัยจะมีส่วนอะไรในการที่จะตอบสนองพื้นฐานในอนาคตต่อไป” นายสุวัจน์ระบุ

ผศ.ดร.อดิศรกล่าวว่า ประเด็นที่จะพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเบื้องต้นคือ 1.การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เราปรับโฉมใหม่ มีการทบทวนและสร้างต้นแบบแต่ละพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องมีนวัตกรรมลงพื้นที่ จึงจะถือได้ว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2.เรื่องของทริปเปิลคราวน์ (Triple Crown) เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยจะร่วมมือกับจังหวัดกับ ททท. กับภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําเรื่องนี้ ซึ่งตอนนี้เราจัดงบประมาณลงพื้นที่ที่อำเภอขามทะเลสอ 10 ล้านบาท ฉะนั้น เรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องหลักของมหาวิทยาลัยที่จะพลิกโฉม

อธิการบดีกล่าวว่า ส่วนเรื่องการเรียนการสอนตอนนี้เราพลิกรูปแบบใหม่ว่า กลุ่มเป้าหมายในการเรียนการสอน ที่จะรับมาเป็นนักศึกษาไม่ใช่เฉพาะเด็ก ม.6 แต่จะเป็นประชาชนทั่วไปจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไลฟ์ long learning ยูนิเวอร์ซิตี้ หรือรูปแบบหลักสูตรจะเปลี่ยนใหม่ พลิกโฉมใหม่ ตอนนี้ทําไปหลายหลักสูตรแล้ว

“จะพลิกโฉมเรื่องของการปฏิรูปการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้เด็กมีงานทําในระหว่างเรียน ที่เรียกว่าโครงการสหกิจ ซึ่งจะซัพพอร์ตกันในเรื่องนี้ ฉะนั้น รูปแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ได้เน้นเฉพาะวิชาชีพทางด้านครู แต่ตอนนี้มีการเสริมในเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ล่าสุดเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ก็ได้รับความนิยมมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ได้เป็นแค่มหาวิทยาลัย เราจึงใช้สโลแกนว่า Beyond the University คือเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย” อธิการบดีกล่าว

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีกำหนดจัดงาน NRRU 100th Anniversary Run 2023 ขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2566 กิจกรรม ประกอบด้วย NRRU Fun run ระยะ 5 กิโลเมตร เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย ปล่อยตัวในเวลา 05.30 น., NRRU Mini marathon ระยะ 10 กิโลเมตร เส้นทางวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมา ปล่อยตัวในเวลา 05.00 น. และวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual run) พร้อมกันนี้ยังมีโล่รางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลพิเศษ ประเภทวิ่งแฟนซี ผู้ที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก NRRU 100th Anniversary Run 2023 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มกราคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage 100th NRRU RUN

มิน พีชญา โพสต์แซ่บ ถ้ามีเงินจะหาผู้ชายเมื่อไรก็ได้ ถูกใจชาวเน็ตแห่เมนต์รัวๆ

หลังจากจบเรื่องดราม่าออกมาเคลียร์ชัดเจนไปแล้ว

สำหรับนางเอกสาวสวย มิน พีชญา วัฒนามนตรี ว่าไม่คิดเป็นมือที่ 3 ใคร และถึงเป็น มือ 1 แต่ผู้ชายไม่ดีก็ไม่เอา จากเหตุรักร้าวระหว่าง อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ กับ ไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา ซึ่งถูกโยงมั่วไปแล้ว

ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์รูปขณะทำงานตรวจดูโครงการหมู่บ้านหรูด้วยตนเองอย่างตั้งอกตั้งใจ พร้อมแคปชั่นโดนใจว่า “เกิดเป็นผู้หญิงต้องไม่หยุดสวย และไม่หยุดหาเงินนะคะ เพราะถ้ามีเงินแล้วเราจะหาผู้ชายเมื่อไรก็ได้ค่ะ #ทำงานเก่ง น่ารัก นิสัยดีมีหมู่บ้าน”

งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปกดไลค์ และแห่คอมเมนต์ถูกใจกันรัวๆ พร้อมลงความเห็นตรงกันว่า “ถ้ามีเงินแล้วเราจะหาผู้ชายเมื่อไรก็ได้ค่ะ

ข่าวบันเทิง.jpg2

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพิ่มวงเงิน 3.35 ล้านล้าน

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ที่ประชุม 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย

สำนักงบประมาณ สภา พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลัง มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (ต.ค.2566-ก.ย.2567) วงเงิน 3.35 ล้านล้านบาท โดยปรับเพิ่มขึ้นมาจากงบประมาณปี 2566 ที่มีวงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 165,000 ล้านบาท ขาดดุลงบประมาณ 593,000 ล้านบาท หรือขาดดุลลดลงจาก ปี 2566 ประมาณ 102,000 ล้านบาท โดยจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 10 ม.ค.2566

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช. กล่าวว่า การจัดทำกรอบงบประมาณปี 2567 ดังกล่าวถือว่าเหมาะสมในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวชัดเจนขึ้นจากโควิด-19 โดยการตั้งสมมติฐานการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ปี 2567 ไว้ที่ 3.3-4.3% โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 3.8% นั้นถือว่าไม่สูงจนเกินไป เนื่องจากปริมาณการค้าโลกใน 2567 จะฟื้นตัว โดยจะขยายตัวได้ถึง 3.7% เพิ่มจากปี 2566 ที่การค้าโลกจะหดตัวลงเหลือ 2.5% จาก 4.5% ในปี 2565

การเงิน.jpg2

ส่วนการเพิ่มรายจ่ายภาครัฐและลดการขาดดุลงบประมาณลงในการจัดทำงบฯปี 2567 ถือว่าส่งผลดีต่อสถานะการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวเนื่องจากการจัดทำงบขาดดุลต่อเนื่องนั้นไม่เป็นผลดี รัฐบาลจึงมีการวางแผนลดการขาดดุลลง ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐด้วย ขณะเดียวกัน การจัดทำงบประมาณปี 2567 ที่มีการเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณ และลดการขาดดุลงบประมาณลง ทำให้เกิดวินัยการเงินการคลังของประเทศมากขึ้น.

“คาเซมิโร” เดอะ แบก

โชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงเกินห้ามใจจริงๆสำหรับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

โชว์ฟอร์มสุดยอดไล่ถล่มบอร์นมัธ ขาดลอย 3-0 ในเกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดล่าสุดทำให้ตอนนี้ “ปิศาจแดง” เกาะอันดับ 4 ของตารางอย่างเหนียวแน่นโดยมีแต้มเทียบเท่า นิวคาสเซิล เป็นรองเพียงแค่ลูกได้เสียเท่านั้น

ก่อนจะพักเบรกฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์ “ปิศาจแดง” ก็กำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์ม ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าเมื่อกลับมาแข่งอีกครั้ง แมนฯ ยูไนเต็ด จะรักษาฟอร์มได้หรือไม่

ซึ่งตอนนี้ เอริค เทน ฮาก กุนซือชาวดัตช์ก็ได้ให้คำตอบกระจ่างชัดแล้วว่าเขาสามารถพา “ปิศาจแดง” เดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่องโดยช่วงบ็อกซิ่งเดย์ก็เก็บชัยชนะ 3 นัดรวดเลยทีเดียว จนทำให้ตอนนี้เกาะกลุ่มหัวตารางมีโอกาสจบท็อปโฟร์ค่อนข้างสูง แถมดีไม่ดีตอนนี้อาจจะมีลุ้นถึงแชมป์ลีกก็ว่าได้

แม้ว่าอาจจะดูพูดเว่อร์วังอลังการว่า “ปิศาจแดง” จะมีลุ้นแชมป์ลีกทั้งที่โอกาสเป็นไปได้ยาก แต่บอลพรีเมียร์ลีกนั้นเป็นลีกที่ไม่แน่นอน อยู่ดีๆทีมนำฟอร์มรูดจนหมดลุ้นแชมป์ก็มีให้เห็นบ่อยครั้ง

หรือบางทีทีมที่หมดลุ้นท็อปโฟร์ไปแล้วอยู่ไกลถึงท้ายตารางก็ยังกลับมาคว้าตำแหน่งได้ เช่นเดียวกับบางทีมที่ออกสตาร์ตฤดูกาลได้ห่วยแตกรั้งอันดับ 14-15 จนถึงกลางซีซัน ก่อนจะมาเร่งเครื่องคว้าแชมป์ไปครองก็มี

โดยตอนนี้แข่งไปเพียงแค่ 17 นัดหนทางยังอีกยาวไกลบอกได้เลยว่าได้ลุ้นกันยาวๆไป

จากฟอร์มของ “ปิศาจแดง” ชั่วโมงนี้ บอกได้เลยว่าในฐานะสาวก “เรด เดวิลส์” เซอร์ไพรส์เช่นกัน เพราะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้ว่าฟอร์มการเล่นจะดูเข้าที่เข้าทาง แต่ก็ไม่คิดว่าจะโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมไร้ที่ติแบบนี้

นอกจากเทน ฮาก ที่เข้ามาวางรากฐานของ “ปิศาจแดง” ให้แน่นปึ้กมากขึ้นแล้ว การเสริมทัพของยูไนเต็ดถือว่ายอดเยี่ยมไม่แพ้กัน

โดยเฉพาะการคว้าตัวของคาเซมิโร กองกลางตัวตัดเกมทีมชาติบราซิลมาจาก “ราชันชุดขาว” เรอัล มาดริด ทีมดังจากลา ลีกา สเปน มาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา เรียกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดที่สุดของแมนฯ ยูไนเต็ด ชุดนี้เลย

ตอนคว้าตัวมาใหม่ๆ แมนฯ ยูไนเต็ด ก็โดนแฟนบอลฝ่ายตรงข้ามกระแนะกระแหนว่า จ่ายค่าตัวแพงเกินจริงหลังต้องจ่ายไป 60 ล้านปอนด์ (ประมาณ 2,459 ล้านบาท) บวกโบนัสอีก 10 ล้านปอนด์ (ประมาณ 409 ล้านบาท) กับกองกลางวัย 31 ปี

แถมตอนมาแรกๆ คาเซมิโรก็นั่งสำรองไปหลายนัดไม่ได้โอกาสลงสนามมากเท่าไร ยิ่งทำให้ทาง “ปิศาจแดง” ยิ่งโดนล้อหนักไปอีกว่าซื้อนักเตะแพงมานั่งสำรอง

แต่หลังจากทางเทน ฮาก บ่มเพาะ คาเซมิโร จนเข้าที่เข้าทางแล้วก่อนจะปล่อยลงวาดลวดลายแค่เกมแรกก็ทำให้ “ปิศาจแดง” ดูดีขึ้น โดยเฉพาะเกมตรงกลางสนามที่แน่นปึ้กไม่เสียบอลง่ายเหมือนตอน “สกอตต์ แมคโทมิเนย์-เฟร็ด” ยืนปักหลักตรงกลาง

จนมาถึงตอนนี้พวกปากหอยปากปูที่เหน็บแนมกองกลางทีมชาติบราซิลรายนี้ว่าค่าตัวแพงเกินจริงก็ต้องเงียบปากไปซะสนิทหลังจากกองกลางวัย 31 ปีโชว์ฟอร์มในระดับ “เวิลด์ คลาส” ให้เห็นเกือบแทบทุกเกม

ไม่ว่าจะเป็นการตัดเกม, ครองบอล, พลิกเกม, จ่ายบอลคิลเลอร์พาส หรือแม้กระทั่งยิงประตูสวยๆ คาเซมิโร ทำให้ “ปิศาจแดง” ทั้งหมดทุกอย่าง เรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้ “ผี” หมดแล้ว

และการมาของคาเซมิโร ทำให้บรรดานักเตะแนวรุกสามารถเดินเกมได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องพะวงเกมรับ เพราะมีอดีตกองกลางเรอัล มาดริด ยืนปักหลักเก็บเคลียร์ให้ทั้งหมด

ชั่วโมงนี้ยกให้คาเซมิโร เป็น “เดอะ แบก” ของ “ปิศาจแดง” โดยแท้จริง!!

ข่าวกีฬา.jpg9

อ่านข่าวเพิ่มเติม : โรนัลโด้ทิ้งระเบิดใส่แมนยู จัดหนักเทนฮากลามถึงสโมสร

วิธีเข้าเล่น ufabet

วิธีเข้าเล่น ufabet พร้อมใช้งานไปกับเรา ให้กับมือใหม่

มือใหม่หัดเล่นต้องรู้ ว่าเล่นเกมพนันออนไลน์นั้นเป็นอย่างไร และวิธีการเข้าใช้งานนั้นทำได้อย่างไร เราจะขายข้อข้องใจให้กับผู้เล่นมือใหม่ ที่ไม่เคยใช้งานเว็บไหนมาก่อน หรือกำลังสนใจเกมพนันออนไลน์ แล้วอยากจะลองหาเงินหากำไรดู ซึ่งทางเราก็มี วิธีเข้าเล่น ufabet สาระดีๆ ที่จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการเล่นเกมพนันออนไลน์ได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงยังช่วยฝึกทักษะ และวิธีการเข้าเล่นเกมให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น เรียกได้ว่าเป็นวิธีคลาสสิก ที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย

โดยไม่ต้องอาศัยทักษะอะไรมากมาย ถึงแม้จะเป็นมือใหม่หัดเล่น ก็สามารถเข้าใช้งานได้อย่างแน่นอน หากวันนี้คุณอยากจะลองเล่นเกมพนันออนไลน์ คุณสามารถเข้ามาลองเล่นเกมพนันออนไลน์กับเราได้ที่นี่ ซึ่งเว็บไซต์เราสามารถเข้าใช้งานได้อย่างง่ายดาย รวมไปถึงยังมีบริการหลากหลายรูปแบบ ที่คุณจะได้รับบริการจากทางเว็บไซต์ของเราได้อีกด้วย รับรองว่าคุ้มสุดๆอย่างแน่นอน กับบริการที่พร้อมให้คุณใช้งาน และเล่นเกมพนันออนไลน์แต่พร้อมกันได้ ทำเงินทำกำไรได้สูงสุด ไปกับเว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

วิธีเข้าเล่น-ufabet 

เปิดตัวเจ้าแรกในไทย วิธีเข้าเล่น ufabet ของแท้ มีคุณภาพ

เปิดตัวเว็บพนันออนไลน์เจ้าแรกในไทย ที่การันตีว่าสามารถทำเงินทำกำไรได้จริง รวมไปถึงยังเป็นเว็บพนันอันดับต้นๆ ที่ทำเงินทำกำไรได้สูงสุด ซึ่งบอกได้เลยว่าการเล่นเกมพนันออนไลน์นั้น จะสามารถหาเงินหากำไรได้ ควรจะเป็นเว็บพนันที่ได้คุณภาพ และเป็นเว็บพนันที่ได้รับความปลอดภัยในการใช้งานจริง โดยเรามี วิธีเข้าเล่น ufabet ที่เป็นเว็บพนันออนไลน์แท้ โดยเปิดให้ผู้เล่นใช้บริการในไทยได้แล้วที่นี่ เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกของไทย ในเรื่องของการทำเงินทำกำไรเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพหรือการเข้าใช้งาน ล้วนแล้วแต่มีประสิทธิภาพทั้งสิ้น เล่นเกมพนัน ufabet เว็บแม่ สมัคร ufabet เจ้าแรกที่เปิดให้บริการในไทย ซึ่งช่วยให้คุณมั่นใจในการเล่นเกมพนันออนไลน์ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเล่นเกมพนันผ่านออนไลน์อีกต่อไป เพราะเกมพนันเว็บแท้ ซึ่งเป็นเว็บที่เปิดให้บริการในแรกของไทยเลยก็ว่าได้ โดยคุณจะมั่นใจในการใช้งาน และเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้ใช้บริการมาอย่างยาวนาน ต้องที่นี่ของแท้ 100%

สมัคร-ufabet

รูปแบบในการแทงบอลออนไลน์ที่ควรรู้

เนื่องจากปัจจุบันนี้การแทงบอลออนไลน์ด้วย วิธีเข้าเล่น ufabet นั้นเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแหล่งสร้างรายได้ของเหล่านักเดิมพันเลยทีเดียว โดยท่านสามารถเข้าร่วมเดิมพันได้ที่ ทางเข้าเล่น ufabet ได้อย่างง่ายดายและที่สำคัญยังมีอัตราค่าตอบแทนสูงกว่าการเดิมพันที่โต๊ะบอลอีกด้วยและถ้าหากนักพนันท่าใดที่มีความสนใจก็สามารถเข้าร่วมทำการเดิมพันผ่านทางเว็บไซต์พนันออนไลน์ของเรา ด้วยวิธีการเข้าเล่น ufabet ที่ไม่ซับซ้อน สำหรับรูปแบบการเดิมพันฟุตบอลนั้นก็จะมีดังนี้

Handicapเป็นรูปแบบการเดิมพันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งรูปแบบนี้นั้นจะยึดแต้มทีมต่อทีมรองของทีมที่อ่อนกว่ากับทีมที่เก่งกว่าเป็นหลัก โดยทีมที่เก่งกว่าจะต่อแต้มให้กับอีกฝั่งเพื่อให้การเดิมพันสูสีขึ้นนั่นเอง 

Over–Under คือการเดิมพันแบบสูงต่ำโดยการนับผลรวมของคคะแนนทั้งสองทีมว่าจะมีผลรวมเท่าไหร่ ซึ่งราคาบอลของวิธีการแทงบอลแบบสกอร์สูงต่ำนี้ ส่วนมากแล้วจะมีเรทตั้งแต่ 2.0 ลูกขึ้นไป

Even–Odd เป็นการเดิมพันแบบคู่คี่ รูปแบบนี้จะมีกติกาการเล่นที่ไม่มีอะไรซับซ้อนและสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆ ทริป แทงบอล ซึ่งตัวนักเดิมพันจะทำการทายว่าผลรวมของสกอร์ของการแข่งขันจะเป็นฝั่งคู่หรือคี่นั่นเอง

Money Line เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่มีนักพนันให้ความสนใจเป็นอย่างมากด้วยรูปแบบการเดิมพันที่จะยึดการทายผลการแข่งขันโยที่ไม่สนใจอัตราค่าต่อรองใดๆทั้งสิ้น

แหล่งที่มา : neiscorp.com